Psychotherapie

Wat

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen jezelf en de deskundige hulpverlener staan centraal. Je kan een individu, een gezin of een groep zijn; jongere, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan, langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematieken het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van jou even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Psychotherapie is vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zal zijn en kan aan bepaalde omstandigheden en onvoorziene omstandigheden niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat je de problemen die je in je leven ervaart beter leert hanteren.

Soorten

Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Zo kan psychotherapie worden gegeven als ‘individuele’ psychotherapie, een groepspsychotherapie of een systeembehandeling.

De psychotherapeut

De psychotherapeut werkt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, een begeleidingscentrum of in een zelfstandige praktijk. Hij of zij is een professional die zich richt op behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van informatie over de cliënt voor het maken van een hypothese, in het hanteren van een therapeutische relatie, het (h)erkennen van overdracht en tegenoverdracht en het uitvoeren van een complexe behandelmethode zonder dat de werkwijze per sessie uitgeschreven staat.

Voor wie

Waarom naar een psychotherapeut? Het is heel normaal dat mensen in hun leven wel eens een periode hebben waarin moeilijkheden en spanningen oplopen en psychische problemen veroorzaken. Wat kan je doen als je vastloopt en ook met steun van vrienden of familie niet verder komt? In dat geval is het goed om met een professionele hulpverlener te praten over de zaken die jou belasten. Psychotherapeuten weten bij uitstek hoe zij mensen, die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen, kunnen helpen. Het is heel menselijk om ervan uit te gaan dat klachten vanzelf overgaan. Dat is echter niet altijd waar. Hoe eerder je besluit hulp te zoeken, des te sneller kan een psychotherapeut jou helpen het proces van herstel op gang te brengen.

Herstel

 1. Missie

  Mijn taak als I.V.-therapeut bestaat er in om de veilige ruimte te creëren om dat wat in jou ligt opgeslagen beetje bij beetje naar buiten te laten komen.

 2. Aan de slag

  Herstel van de verbinding vindt niet enkel plaats in het contact met mij als therapeut, maar ook in jouw dagelijks leven.

 3. Energie

  Vanuit de vernieuwde verbinding met jezelf kun je beter de verbinding op de andere domeinen van je leven (zoals relaties, werk, samenleving, …) aangaan.

 4. Heden en verleden

  Als therapeut werk ik in het hier en nu en kijk samen met jou naar je verleden in de mate dat dit nuttig is.

 5. Grenzen

  We gaan steeds samen op zoek naar welke werkwijze op dat moment het meest bij jou en jouw thema aansluit en je wordt uitgenodigd deze uit te proberen.

 6. Samen

  Als therapeut ga ik met jou een eind mee op weg en probeer ik precies verbinding met jou te krijgen en met die plaatsen van jou waar de verbinding verminderd of verloren is.

 7. Een nieuw begin

  Je voelt zelf hoe lang en hoe vaak je wilt komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik zo snel als goed voor jou is, overbodig word.

Over Mijzelf

My photo

In het leven is niets belangrijker dan goede contacten te hebben en bezigheden die echt bij je passen. Gewoon doen wat je fijn vindt en waar je gelukkig van wordt, dan komt de rest vanzelf. Maar soms heb je de wind tegen en lopen dingen anders dan je had gewenst. Met partner, kinderen, familieleden, collega's,... Soms stel je de vraag ‘Hoe moet het nu verder…?’ Waarom wachten en uitstellen? Neem gerust contact op en laat mij jou helpen om de juiste weg in te slaan.

Vanuit mijn opleiding integratieve psychotherapie in de ‘Interactionele vormgeving’ (I.V.) heb ik me verdiept in angst- en depressieve klachten alsook in de beleving van cliënten en families die geconfronteerd worden met levensproblemen en -vragen. Parttime werk ik ook als psychotherapeut binnen CAW 'De Kempen'.

Verder stel ik ook mijn diensten ter beschikking als coach binnen groepen en organisaties voor de opstart en begeleiding van groepsdynamische processen via o.a. spel- en dramatherapie.

Naast mijn job als leraar ben ik tevens leerlingbegeleider en coach ik nieuwe leerkrachten. Ik volgde diverse opleidingen in het coachen en het begeleiden van jongeren. Ik werk vooral vanuit een open communicatie. Alles in overleg met jou.

Integratief psychotherapeut

Een integratief psychotherapeut kan worden gedefinieerd als iemand die ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kan toepassen van verschillende methoden binnen een behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.

Zo vertrek ik in de praktijk als I.V.-therapeut uit verschillende therapeutische stromingen die vanuit de interactie met elkaar een nieuw geheel vormen zonder hun eigenheid te verliezen. Om een goede psychotherapie te kunnen bedrijven is het uitgangspunt dat ik me als I.V.-therapeut niet moet laten beperken tot één of twee van de klassieke psychotherapeutische tradities.

Interactionele Vormgeving

I.V. heeft haar wortels in de humanistische psychologie (persoonsgerichte en experiëntiële benadering) en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie, de Cognitieve Gedragstherapie, de Gestalttherapie, de Psychosynthese, Bio-energetica, NLP, en de contextuele benadering.

Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. I.V. integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie.

Interactionele Vormgeving is niet alleen een belangrijk therapeutisch instrument voor cliënten met een directe hulpvraag, het is tevens geschikt voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei, transformatie en relatiebekwaamheid.

Praktisch

Behandeling van

 • Ademen
 • Assertiviteit
 • Bore-out / burn-out
 • Communicatieproblemen
 • Depressie
 • Faalangst
 • Holebi specifieke problemen
 • Identiteitsproblemen
 • Innerlijke conflicten
 • Laag zelfbeeld
 • Levensvragen
 • Niet goed in je vel zitten
 • Onrust
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
 • Zelfontplooiing
 • Zelfzorg
 • Zingeving en zingevingsvragen
 • Zorgen maken

Concreet

Elke sessie duurt 1 uur. De consultprijs ligt vast op 55 euro per sessie. Elke afspraak die niet 24 uur voordien werd afgezegd is betalend.

Tijdens het kennismakingsgesprek onderzoeken we welke thema’s je momenteel bezighouden en bepalen we het doel van de therapie. Dan bekijken we of je hiervoor bij de juiste persoon bent en starten we al dan niet de therapie. Geregeld (over het algemeen elke keer na een vijftal sessies) evalueren we het therapeutische proces zodat we kunnen bijsturen indien nodig.

Als psychotherapeut zijn we gehouden aan zwijgplicht: dat betekent dat onze gesprekken vertrouwelijk zijn en verder met niemand besproken worden. Ik bespreek geregeld eigen cliënten in supervisie- en intervisiegroepen (besprekingen tussen therapeuten onderling waarbij we elkaars ervaringen en inzichten delen). Als ik over een eigen cliënt spreek gebeurt dat steeds met gewijzigde persoonsgegevens zodat anonimiteit gewaarborgd blijft.

Ik ben lid van de VVTIV (Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving) en tekende hun gedragscode. Daarnaast ben ik lid van de EAIP (European Association of Integrative Psychotherapists).

Contact

Hovenierstraat 11
2400 Mol (Antwerpen)

Tel 014/70.89.31

Vul hier uw vraag in:

Je blik zal enkel helder worden,
wanneer je in je hart kijkt.
Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Gustav Jung